PROFIL

Advokátska kancelária JUDr. Miroslava Dobáka poskytuje komplexný právny servis a poradenstvo pre súkromné osoby, podnikateľské subjekty fyzické a právnické osoby, štátne a samosprávne orgány v rôznych odvetviach práva podľa ďalšej špecifikácie a to v súvislosti so sporovou a tiež nesporovou agendou. Táto právna pomoc zahŕňa poradenstvo, zastupovanie a právnu podporu v rôznych formách ...

>>viac

ADVOKÁT

JUDr. Miroslav Dobák je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na tejto univerzite absolvoval taktiež rigoróznu skúšku a získal titul doktor práv. Ako advokát je členom Slovenskej advokátskej komory, registrovaný pod číslom SAK 7404. Skúsenosti: Advokátska kancelária Strelák & Petkov, Bratislava, Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Bratislava...

>> viac

SLUŽBY

Advokátska kancelária poskytuje právne služby a právne poradenstvo hlavne v oblastiach:
DAŇOVÉ PRÁVO
OBČIANSKE PRÁVO
RODINNÉ PRÁVO
OBCHODNÉ PRÁVO
SPRÁVNE PRÁVO
TRESTNÉ PRÁVO

>> viac